1. DỊCH VỤ CUNG CẤP

1.1 Tư vấn Dân sự

 • Tư vấn hôn nhân gia đình (ly hôn thuận tình, ly hôn đơn phương, ly hôn có yếu tố nước ngoài, tranh chấp quyền nuôi con, tranh chấp tài sản và nợ chung)
 • Tư vấn hợp đồng lao động
 • Tư vấn, xây dựng thỏa ước lao động, nội quy lao động
 • Tư vấn tiền lương
 • Tư vấn kỷ luật, bồi thường, vệ sinh, an toàn lao động
 • Giải quyết tranh chấp lao động
 • Tư vấn chế độ BHXH, BHYT
 • Tư vấn chế độ thai sản
 • Tư vấn chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 • Tư vấn về chế độ hưu trí
 • Tư vấn chế độ ốm đau
 • Tư vấn chế độ tử tuất

1.2. Doanh nghiệp

 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
 • Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh
 • Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp
 • Đăng ký giấy phép con
 • Tư vấn các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp
 • Tư vấn tạm ngừng kinh doanh
 • Tư vấn giải thể doanh nghiệp
 • Tư vấn tuyên bố phá sản doanh nghiệp
 • Tư vấn pháp luật về hợp đồng
 • Tư vấn pháp luật thường xuyên
 • Tư vấn xây dựng quy trình, hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp

1.3.  Đất đai – Xây dựng

 • Tư vấn chính sách, pháp luật đất đai
 • Tư vấn quy hoạch đất đai, kế hoạch sử dụng đất đai
 • Tư vấn thuê đất, giao quyền sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất
 • Tư vấn chuyển quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 • Tư vấn bồi thường, thu hồi đất
 • Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Tư vấn thủ tục cho tặng nhà, đất
 • Tư vấn công chứng hợp đồng mua bán nhà, đất
 • Tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất
 • Tư vấn thủ tục cấp giấy phép xây dựng
 • Tư vấn, giải quyết tranh chấp về đất đai

1.4. Dịch vụ luật sư tranh tụng

 • Tham gia bào chữa cho người bị buộc tội, các đương sự và bảo vệ quyền lợi cho những người tham gia tố tụng trong vụ án hình sự
 • Tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp quyền sở hữu, hợp đồng, tư vấn pháp luật liên quan đến quyền thừa kế, bồi thường thiệt hại,…
 • Đại diện giải quyết tranh chấp quyền sở hữu đất đai, đăng ký, chuyển nhượng, mua bán quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất
 • Tư vấn về cách thức, biện pháp giải quyết tranh chấp, đại diện cho khách hàng trong việc đàm phán giải quyết tranh chấp với đối tác
 • Đại diện giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại thông qua phương thức Trọng tài
 • Tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự trong các vụ án dân sự, kinh tế, lao động, hành chính, hôn nhân gia đình,…
 • Tư vấn về thủ tục và quy trình liên quan đến thi hành án, nhận đại diện trong thủ tục thi hành án dân sự

1.5. Sở hữu trí tuệ

 • Nhãn hiệu
 • Kiểu dáng công nghiệp
 • Sáng chế
 • Bảo hộ quyền tác giả
 • Nhượng quyền thương mại
 • Khiếu nại sở hữu trí tuệ
 • Gia hạn, chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký
 • Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

1.6. Đầu tư

 • Thành lập công ty nước ngoài
 • Đăng ký, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
 • Thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh nước ngoài
 • Thủ tục đầu tư ra nước ngoài
 • Giấy phép lao động nước ngoài
 • Visa cho người nước ngoài
 • Tư vấn chuyển nhượng dự án
 • Tư vấn pháp lý suốt quá trình hoạt động dự án

1.7. Tài chính – Kế toán

 • Tư vấn Kế toán
 • Tài chính
 • Báo cáo thuế
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Tư vấn thuế cho công ty có vốn nước ngoài
 • Tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Tư vấn thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện nước ngoài
 • Tư vấn các chính sách thuế

1.8. Lĩnh vực khác

 • Tư vấn hợp đồng
 • Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp
 • Tư vấn pháp luật thường xuyên
 • Công chứng
 • Thừa phát lại