Lưu trữ thẻ: vốn công ty TNHH

#2 QUY CHẾ VỀ VỐN CỦA CÔNG TY TNHH

vốn của công ty TNHH

Công ty TNHH là một loại hình công ty được đánh giá là có nhiều tính ưu việt và được ưa chuộng bởi bản chất pháp lí của nó. Vậy quy chế về vốn của loại hình doanh nghiệp này như thế nào?