Cách tính lương khi đi làm ngày nghỉ?

Tình huống về cách tính lương khi đi làm ngày nghỉ

Công ty vì tính chất mùa vụ nên huy động đi làm tất cả các ngày trong tuần kể cả chủ nhật. Nhưng hàng tháng chỉ trả lương từ thứ hai đến thứ bảy, ngày chủ nhật không tính lương. Đến khi hết mùa vụ cho nghỉ bù vào ngày làm việc bình thường khác và chỉ trả 100% lương mặt dù trước đó đi làm ngày chủ nhật chưa được trả lương. Xin hỏi như vậy có đúng không? Xin cảm ơn !di lam ngay nghi

Tư vấn của luật sư

  1. Căn cứ pháp lý

– Bộ luật lao động năm 2012

di làm ngay nghi

2. Tư vấn về cách tính lương khi đi làm ngày nghỉ

Điều 110 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về nghỉ hằng tuần như sau:

1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

Như vậy người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở về nội quy lao động này và phải được thông báo đến người lao động, những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Trường hợp không có ghi trong nội quy lao động của công ty thì việc người lao động đi làm thêm vào chủ nhật sẽ được tính lương theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 như sau:

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Như vậy việc làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần thì lương sẽ tính ít nhất bằng 200% lương của ngày làm việc bình thường. Theo đó nếu công ty bạn yêu cầu làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần và bố trí nghỉ bù vào ngày khác thì bạn sẽ được nhận phần chênh lệch là là 200% tiền lương so với ngày làm việc bình thường.

Như vậy, việc công ty chỉ tính lương như ngày thường là trái với quy định của pháp luật.

Tuvanluat24h.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *