Lưu trữ thẻ: tư cách pháp nhân

#3 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên hiện nay đang trở nên phổ biến được nhiều cá nhân, tổ chức lựa chọn thành lập. Vậy loại hình doanh nghiệp này là gì? Nó được thành lập ra làm sao? […]

#1 CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN BIẾT

công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay và được nhiều người quan tâm. Vậy Công ty cổ phần là gì? Cần chú ý những gì về loại hình doanh nghiệp này? Công ty cổ phần là gì? Công ty cổ phần là một trong những loại […]