Menu Đóng

Thủ tục giải thể công ty mới nhất 2020

Giải thể công ty

GIẢI THỂ CÔNG TY

Giải thể công ty được hiểu là thủ tục chấm dứt sự tồn tại của công ty, doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, việc tổ chức ra các công ty, doanh nghiệp đem lại cho các chủ sở hữu nguồn vốn và tiềm lực lớn trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên môi trường này cũng tạo ra những sự cạnh tranh nhất định dẫn tới việc sẽ có những công ty, doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh không cao, làm ăn thua lỗ,…

Để tránh những rủi ro phát sinh thêm, rất nhiều các chủ công ty, doanh nghiệp đã chọn phương án giải thể công ty, doanh nghiệp của mình. Vậy, thủ tục trên sẽ được thực hiện cụ thể như thế nào? Dưới đây, Tuvanphapluat24h xin gửi tới quý bạn đọc những thông tin mới nhất về việc giải thể công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cơ sở pháp lý về giải thể công ty:

 • Luật doanh nghiệp năm 2014
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHDT của bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Giải thể công ty

Tại sao cần phải giải thể công ty?

Ngày nay, giải thể công ty xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên có thể chia ra làm hai nhóm như sau:

Giải thể công ty do luật định:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Giải thể công ty vì lý do kinh tế:

 • Hiệu quả kinh doanh không đạt được kế quả cao.
 • Trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp của bộ phận lãnh đạo còn yếu kém.
 • Thiếu vốn sản xuất kinh doanh, thị trường cạnh tranh khốc liệt
 • ……………….

Trong trường hợp trên, nếu không giải thể công ty, các chủ công ty, doanh nghiệp sẽ phải đứng trước rất nhiều những áp lực về mặt tài chính như: Kê khai nộp thuế, trả lương cho nhân viên, tiền phí bảo hiểm cho nhân viên, phí công đoàn,…Đặc biệt đối với mô hình công ty mà chủ sở hữu chịu mọi trách nhiệm về tài sản trong phạm vi tài sản của mình như doanh nghiệp tư nhân thì vấn đề này lại càng phải được lưu ý.

Điều kiện để giải thể công ty theo quy định của pháp luật?

Ngày nay, việc giải thể công ty sẽ chỉ được tiến hành khi có đủ các điều kiện như sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;

Thứ hai, doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Thứ ba, trong trường hợp giải thể công ty vì lý do kinh tế thì cần dựa trên:

 • Quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân
 • Quyết định của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Giải thể công ty

Hồ sơ giải thể công ty cần những giấy tờ gì?

Trên thực tế, hồ sơ giải thể công ty bao gồm những giấy tờ chính như sau:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp.
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế; và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có).
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, doanh nghiệp tư nhân.
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần; thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn; chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Trong trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, đơn cử như việc : Chưa thanh toán hết lương cho người lao động; chưa hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế phát sinh từ hoạt động kinh doanh,…thì các chủ thể trên sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm cùng với doanh nghiệp trong việc thanh toán các khoản nợ trong vòng 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể tới cơ quan đăng ký.

Làm sao để giải thể công ty?

Chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền. Theo đó, đối với trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thì phía công ty sẽ cần phải cung cấp một số giấy tờ như:

 • Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

Nộp hồ sơ giải thể công ty tại nơi đăng ký kinh doanh.

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể công ty tới Phòng đăng ký kinh doanh.
 • Sau khi nhận được hồ sơ giải thể công ty, phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Những khó khăn, vướng mắc khi giải thể công ty?

Thứ nhất: Chuẩn bị hồ sơ giải thể đúng với quy định của pháp luật.

Trên thực tế, tùy vào từng loại hình công ty mà khi tiến hành giải thể, pháp luật lại có những yêu cầu riêng biệt về hồ sơ giải thể. Trong trường hợp hồ sơ được soạn thảo không đúng, không đầy đủ, thiếu thông tin thì việc hồ sơ giải thể công ty bị trả về là điều tất yếu.

Thứ hai: Làm sao để chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Có thể thấy rằng, việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh được coi là một bước bắt buộc trước khi tiến hành thực hiện thủ tục giải thể công ty. Trong khi đó, người dân thường chỉ chú trọng tới vấn đề giả thể công ty mà không chú ý tới bước này dẫn tới việc hồ sơ giải thể nộp lên bị cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối.

Thứ ba: Làm sao để thực hiện thủ tục giải thể công ty một cách nhanh nhất?

Mặc dù hiện nay, pháp luật doanh nghiệp có quy định vô cùng chi tiết về thủ tục, quy trình giải thể công ty, tuy nhiên việc áp dụng các quy định của pháp luật như thế nào để giảm thiểu tối đa thời gian, chi phí của giải thể thì lại là câu chuyện của từng công ty, doanh nghiệp.

NHỮNG VẤN ĐỀ MÀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H CÓ THỂ HỖ TRỢ CHO BẠN ĐỌC.

Tư vấn thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Tư vấn soạn thảo hồ sơ, giấy tờ giải thể doanh nghiệp đầy đủ, đúng chuẩn mẫu theo quy định.

Tư vấn quy trình thực hiện giải thể công ty, tối đa hóa thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Trực tiếp soạn thảo hồ sơ giải thể công ty, đại diện thực hiện thủ tục tại các cơ quan có thẩm quyền.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H –  TỰ HÀO LÀ NGƯỜI ĐỒNG HÀNH VỚI QUÝ BẠN ĐỌC TRÊN CON ĐƯỜNG GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ.

Giải thể công ty

TẠI SAO NÊN CHỌN TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN?

Tư vấn pháp luật 24h có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm trong việc hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Với mong muốn tối đa hóa lợi ích của bạn đọc, tối ưu hóa thời gian và giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng nhất. Tư vấn pháp luật 24h chuyên hỗ trợ bạn đọc thực hiện các thủ tục pháp lý về doanh nghiệp, đặc biệt là các vấn đề về: Thiết kế nhãn hiệu, Đăng ký nhãn hiệu, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu một cách nhanh chóng nhất.

TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H:

– Luôn đặt lợi ích của bạn đọc lên hàng đầu.

– Luôn đồng hành và chịu trách nhiệm cao; luôn tiên phong trong cập nhật kiến thức pháp luật mới nhất.

Bài viết cùng chuyên mục:

Trong trường hợp bạn đọc cần được giải đáp cũng như hỗ trợ về các thủ tục pháp lý, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Website: Tuvanphapluat24h.com

Email: Tuvanphapluat.24h.vn@gmail.com hoặc Tuvanphapluat24h168@gmail.com

Hotline: 0346048616

1 Comment

 1. Pingback:Thủ tục thông báo mẫu dấu mới nhất - Tư vấn pháp luật 24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0346048616
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon